Vagina Monologues’2012

Vagina Monologues at Central European University in Budapest, rehearsals and performance (April’12)

Monologi Waginy na Centralnym Uniwersytecie Europejskim w Budapeszcie, próby i przedstawienie (kwiecień’12)

więcej o projekcie/more about the project: TUTAJ/HERE

Advertisements