Zuzia

my goddaughter Zuzia, different periods [in Poland]

moja chrześniaczka Zuzia, w różnych okresach [w Polsce]

Advertisements