About/O mnie

Agnieszka Budek, born in Poland but currently living in Budapest (Hungary) where I have recently completed Master in Gender Studies. Looking forward to your comments, feedback, suggestions for collaborative projects and freelancing offers.

Agnieszka Budek, urodzona w Polsce, ale obecnie mieszkam w Budapeszcie (Węgry), gdzie niedawno ukoczyńczyłam studia magisterskie w Gender Studies. Czekam na Twoje komentarze, opinie, propozycje współpracy i zlecenia.

Advertisements